For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Betalt kontingent for 2020 gjelder som adgang på årsmøtet 2021

Sakspapirer blir tilgjengelige en uke før årsmøte.